Regelgeving Beleggingen

Regelgeving Investeringen

Regulatory Investments is een overkoepelende term voor de belangrijkste soorten investering die onder de regelgeving paraplu vallen. De belangrijkste soorten regelingen en wetten regulering van de financiële beleggingen Fair Share Dividenden, Credit Laws, de toonregeling, Asset Protection, Public Accounts Laws, Risk Management, Loon en Salarissen en Industrial Relations.

Deze wetten zijn gemaakt om de verhandelbaarheid van de activa in de industrie, en de bescherming van investeerders uit tekortkomingen van de markt, de prijs bellen en trading manipulaties die kunnen optreden te verbeteren. Het beschermt de investeerder uit dat een slachtoffer van geld verliezen die kunnen worden ondersteund door een nalatige leverancier van financiële producten. De naleving van de belegger met deze regels wordt gecontroleerd op regelmatige basis door de Financial Services Authority.

Het is interessant op te merken dat de focus van de regelgeving over de regulering van de financiële markten in de loop van de afgelopen decennia is veranderd. Voorheen regulerende wetten op de financiële markten waren over de veiligheid en stabiliteit, maar vandaag de focus is verschoven naar de nadruk op de financiële markten en de markt psychologie, investeringen en groei van de productiviteit. Modern regulerende beleggingen hebben ook betrekking milieu- en arbowetgeving en veiligheid. Ze hebben een cruciaal onderdeel van goed bestuur en een doeltreffend beheer van de economie.

De pre-crisis de nadruk op stabiliteit en de veiligheid van de activa van de markt was veel aantrekkelijker dan de post-crash focus op wettelijke garanties, groei en productiviteit. De huidige regelgeving investeringen over veel meer dan de stabiliteit van de financiële markten. Ze zijn over bescherming tegen marktfalen, marktmanipulatie en het risico en het investeren voor duurzame groei en productiviteit. Ze zijn voorzien van bescherming van de consument en de gezondheid op het werk en veiligheidswetgeving.

De focus op wettelijke normen en wetten op de financiële markten is af te stappen van stabiliteit en veiligheid in de richting van meer verantwoording. De regels en voorschriften worden steeds vaker gebruikt voor de marktdeelnemers te beschermen en aan te pakken de belangrijkste risico's waarmee de financiële markten. Dit is nog belangrijker geworden sinds de wereldwijde financiële crisis en de daaropvolgende recessie. Veel landen hebben moeten breed en effectieve veranderingen aan de regels en voorschriften vast te stellen om de economische en financiële problemen waarmee zij geconfronteerd worden aan te pakken.

De regels en voorschriften op de financiële markten zijn ontworpen om de risico's verbonden aan het beleggen in financiële producten en transacties te beschermen en te beheren. Het gaat om investeringsbeslissingen. Het gaat om het nemen van beslissingen op basis van de strategieën voor risicobeheer. Het is over het maken van weloverwogen en verantwoorde investering beslissingen in de markt.

Vandaag ligt de focus vooral op het risicobeheer van de beleggers in de financiële markten. Toezichthouders zijn steeds meer geïnteresseerd in het creëren van uitgebreide normen en voorschriften voor de regulering van de financiële markten. Zij richten zich op het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Omdat regelgeving zo uitgebreid zijn geworden, de meeste beleggers de voorkeur om te investeren in bedrijven of instellingen die aan deze normen te volgen.

Doeltreffende wijze investering is de combinatie van geluid regelgeving en flexibiliteit. Verordening is duur en tijdrovend. Wanneer bedrijven vinden het moeilijk om te voldoen aan de wettelijke eisen, ze de neiging om het aanbrengen van verbeteringen of investeren in gebieden die zou hen in staat stellen aan deze nieuwe eisen te voldoen uit te stellen.